Lleol.Cymru

"Mae Galwch Acw wedi cael ei dewis o fwy na 200 o brosiectau cymunedol o bob rhan o Gymru i gymryd rhan yn sioe newydd S4C, Prosiect Pum Mil. Mae’r rhaglen yn dilyn y bobl sydd y tu ôl i’r fenter, a llu o wirfoddolwyr, wrth iddynt adnewyddu’r siop a chychwyn y fenter newydd o fewn y gyllideb o £5,000 a gyfrannwyd gan y cwmni teledu."

lleol.cymru